TERITORIJALNA ODBRANA

TERITORIJALNA ODBRANA
Grupa autora

Vojnoizdavački zavod
Beograd, 1970.

Tvrd povez, format 20 cm
Latinica, 502 strane

Vrlo dobro očuvano

Teritorijalna odbrana (skraćeno TO) je bila odvojen dio jedinstvenih oružanih snaga i najširi oblik organizovanja radnih ljudi i građana za oružanu borbu u SFR Jugoslaviji. Ove snage su po nameni odgovarale državnim milicijama. Snagama TO bila je pokrivena cjelokupna teritorija zemlje. Svaka kod konstitutivnih republika SFRJ je imala sopstvene formacije Teritorijalne odbrane, dok je redovna vojska cijele federacije bila Jugoslovenska narodna armija, koja je takođe imala svoje rezervne sastave. Jedinice TO bile su sposobne da vode oružanu borbu i da se u svakom trenutku, i u svim uslovima, uspješno suprotstave agresoru. One su mogle da dejstvuju zajedno sa jedinicama JNA i samostalno.
Teritorijalna odbrana je bila dio doktrine opštenarodne odbrane i izrasla je iz iskustva partizanskog rata u Drugom svjetskom ratu. Po ovoj doktrini, namjena JNA je bio da zaustavio potencijalnog agresora dovoljno dugo dok se ne mobilišu jedinice Teritorijalne odbrane.

Категорија: Ознака:

Опис