NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM PVO KUB-M/KVADRAT
POČETAK GRAĐANSKOG RATA U SFRJ

Tekst objave u potpunosti preuzet iz knjige NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT koju možete poručiti klikom na sliku ispod:

Izbijanjem prvih sukoba na prostoru tadašnje SR Slovenije krajem juna 1991. godine, dolazi do građanskog rata u SFRJ. Hrvatske snage vrše blokadu vojnih objekata na prostoru SR Hrvatske, sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Blokade otpočinju tokom avgusta i septembra 1991. godine. Već 13. septembra pojedine kasarne i vojni objekti JNA, koja je u to vreme bila jedina regularna vojna sila u SFRJ, počinju da se predaju hrvatskim snagama.
……………
Još dok su trajale borbe za deblokiranje garnizona JNA u Vukovaru, u okviru Operativne zone Osijek hrvatskog Zbora narodne garde (ZNG), formiran je Samostalni vazduhoplovni vod (Samostalni zrakoplovni vod), 8. Oktobra 1991. godine. Vod je formiran od ljudstva I tehnike Privredne avijacije Osijek i Aerokluba Osijek. Odmah po formiranju, vod je počeo da deluje u toj zoni. Radni konj voda bio je poljoprivredni avion An-2.

U poslednjim danima borbe za Vukovar, iz aviona An-2 su uz pomoć padobrana izbacivani sanduci sa potrebnim potrepštinama i municijom opkoljenim pripadnicima ZNG. Istovremeno, arharični dvokrilci su upotrebljavani i za napade na položaje JNA. U boce sa gasom, oružari voda su umesto gasa stavili eksploziv i tako napravili takozvane bojler-bombe.

Tkz. bojler bombe kojima su dvokrilci AN-2 gađali položaje JNA u okolini Vukovara
Njih su piloti izbacivali iznad položaja JNA. To je postalo frustrirajuće, te se iz Kragujevca u zonu borbenih dejstava uputio 310. ssrp PVO. Pokušaj obaranja aviona protivavionskim topovima je bio neuspešan, te je problem morao da reši Kub.
Jedan An-2 sa posadom Markom Živkovićem koji je bio osnivač voda i Mirkom Vukušićem kao i padobrancima Ante Plazibat i Rade Griva, oboren je iznad sela Otok pored Vinkovaca, 2. decembra 1991. godine.

Skica obaranja aviona AN-2 iznad sela Otok, 2. decembra 1991. godine
Zanimljivo da je, pogođeni avion još dugo pokazivao svoj odraz na radarskom ekranu, tako da su posluge SLO lansirale rakete sve dok odraz aviona nije nestao sa ekrana radara. Obaranjem ovog aviona, vod se povlači sa lokalnog aerodroma u dubinu Hrvatske, čime prestaje njegovo delovanje u zoni dejstava.

Sadržaj knjige NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT