NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM PVO KUB-M/KVADRAT
TIHA SMRT ZVANA KUB

Fragmenti objave su u potpunosti preuzet iz knjige NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT koju možete poručiti klikom na sliku ispod:
Do izbijanja otvorenog sukoba sa Izraelom oktobra 1973. godine, Sovjeti su Egiptu isporučili oko 40 baterija raketnog sistema Kub/Kvadrat koji je na Zapadu označen kao SAM-6 Gainful.
Samostalni raketni divizioni KUB imali su između tri i četiri baterije u svom sastavu.
Deo baterija KUB bio je raspoređen kao zaštita važnih objekata u Egiptu, deo je bio u sistemu trupne PVO Druge i Treće Armije KoV Egipta. Opšti raspored raketnih jedinica PVO (RJ PVO) Egipta pokrivao je i glavnu grupaciju aerodroma uz Nil i zapadnije od njega.

Egipatski SLO 2P25ME sa raketama zemlja-vazduh 3M9ME iz sastava sistema KUB, tačnije izvozne verzije 2K12E Kvadrat
………………….
Sirija je raspolagala sa 32 baterije RS KUB. Ona je slično organizovala raspored snaga kao i Egipat, s tim što je njeno težište bilo odbrana glavnog grada Damaska, dela granice sa Libanom i Golanska visoravan.
………..
U periodu od 6-24. oktobar 1973. godine RS KUB je u kombinaciji sa topovima Šiljka i prenosnim sistemima Strela-2, Izraelcima oborio 32 aviona F-4E i 53 aviona A-4E.
Za 7. oktobar  1973. navodi se podatak da su avioni F-4E obavili 187 borbenih letova, izgubili sedam aviona, dva su bila teže oštećena, a 14 lakše. Za isti dan navodi se podatak da su avioni A-4E obavili 278 borbenih letova, oboreno je 10 aviona, četiri su teže, a 22 lakše oštećena. Glavni krivac za to je bio RS KUB u kombinaciji sa Šiljkom i Strelom-2.

U prvim danima rata, Izraelci su u proseku gubili jedan od šest aviona Skajhok i jedan od četiri aviona Fantom. Američki izvori zabeležili su podatak, da su Izraelci dočekali 6. oktobar sa 86 aviona F-4E u operativnom stanju. Do 15. oktobra kad su Izraelu pristigle prve zamene za avione, operativno je bilo svega 59 aviona F-4E, što je bilo nešto više od 31% operativnosti za deset dana rata.

Postrojeni raketni sistem 2K12E Kvadrat iz sastava Armije Egipta. U prvom planu je radarska stanica za osmatranje i navođenje RStON 1S91ME

Izraelci svoje najteže gubitke pripisuju kombinaciji RS KUB, SPAT Šiljka i LPRS Strela-2. Tako oni navode da je od ukupno 170 aviona A-4E oboreno ovom kombinacijom 53 aviona, a od 177 aviona F-4E njih 33.
Izraženo u procentima, ova kombinacija oborila je 31% aviona A-4E i 19% aviona F-4E, ne računajući u gubitke i deo aviona koji je otpisan zbog nerentabilnosti opravke usled težine oštećenja.
Direktno je u borbama oboreno 115 aviona RV Izraela. Sistemima PVO pripisuje se obaranje 100 aviona a lovcima 15. Ako se uzme da su samo Šiljka, Strela-2 i Kub oborili 88 aviona a ostala sredstva svega 12, jasno je zašto je KUB postao opsesija Izraelaca nakon rata.
…………..
Ratnu slavu KUB je stekao upravo tokom Oktobarskog rata 1973. godine. Efikasnost raketnog sistema KUB tokom rata, nateraće Amerikance da pokrenu program razvoja „stelt“ aviona koji je nazvan „Project Have Blue“. Izraelski piloti su KUB nazvali „tri prsta smrti“, što se odnosilo na tri rakete koje je nosilo SLO. Tokom trajanja rata, poginulo je 55 izraelskih pilota dok se 44 uspelo spasiti katapultiranjem.
Sami Izraelci, odmah po završetku rata pa do 1978. godine, pokrenuli su obiman projekat kako bi našli odgovor na pretnju koju je predstavljao RS Kub.
……………

Celokupan tekst o upotrebi raketnog sistema PVO KUB-M tokom Arapsko-izraelskih ratova možete pročitati u knjizi NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT koju možete poručiti klikom na sliku ispod: