POSLEDNJI ZAOKRET
PILOTSKE PRIČE
MUNJEVITE REAKCIJA PILOTA ŠULETA

Tekst je u potpunosti preuzet iz knjige “Poslednji zaokret” pukovnika Dragoslava Spasojevića kojem se ovom prilikom zahvaljujemo na dozvoli da objavimo pilotske priče iz njegove knjige.

Knjigu “Poslednji zaokret” možete poručiti putem našeg sajta klikom na sliku ispod:

Ovo je priča o pilotu iz 18. klase VVA koji je reakcijama u teškom vanrednom događaju i munjevitim postupcima spasao život i jedini u klasi odlikovan Ordenom za hrabrost. To je bio Novica Šušić, potporučnik pilot na RF-86 D Sejbr, na aerodromu Pleso.

U RV i PVO postojala je praksa da se sve letačke jedinice u najkraćem mogućem vremenu depešom obaveste o vanrednom događaju kako se isti vanredni događaj ne bi ponovio u nekoj drugoj jedinici. Tog juna 1967. godine u pilotsku prostoriju 353. izviđačke avijacijske eskadrile ušao je komandir eskadrile noseći depešu u ruci, što je kod nas prisutnih izazvalo zabrinutost, pomišljali smo na najgore, a to u avijaciji tada nije bila retkost. Komandir Nikola Radovan počeo je da čita vojnički sročenu depešu sa uobičajenim početkom: „Dana 27. juna 1967. godine dogodio se udes aviona RF-86 D Sejbr, sa posadom: potporučnikom Novicom Šušićem, u blizini grada Sisak…“ Klasić Novica, kao i svi mi iz 18. klase, bili smo najmlađi piloti u RV, sa nepunom godinom službe. Situacija za Šuleta bila je još složenija zbog činjenice da je tek izvršio preobuku na Sejbru D, te da je sa ostalim klasićima izvršavao prve letove na tom avionu.

Novica Šušić
Tog dana je izvršavao navigacijski let na visini od 1500 fita. Poleteo je sa aerodroma Pleso, gde je inače bio na službi u 352. izviđačkoj avijacijskoj eskadrili. Ta izviđačka eskadrila od postojeće tri, bila je naoružana Seibrom RF-86 D a ostale dve sa RF-84 G Tanderdžet u Mostaru i tuzlanska sa RT-33. Na pomenutoj visini u rejonu grada Siska iznenada oseća naglo usporavanje aviona, a po instrumentima uočava da motor staje. To ga nije zbunilo i on odmah javlja aerodromskoj kontroli letenja na Plesu šta mu se desilo, što inače većina pilota u brzini reakcije zaboravi da učini. Istovremeno uključuje pomoćni gorivni sistem i od tog trenutka prekida se svaka komunikacija aerodromske kontrole letenja sa pilotom Šušićem. Šta se dešavalo, saznalo se tek oko 14.00 časova, kada je Novica pronađen živ i zdrav, na naše veliko zadovoljstvo i sreću.
Inače, udes se dogodio oko 10.00 časova. Pošto je motor aviona izgubio potisak zbog otkaza glavnog elektronskog regulatora goriva, Novica je postupio po uputu i odmah uključio pomoćni gorivni sistem (mehanički) kako bi pokušao da ponovo startuje motor, ali je nakon toga motor eksplodirao. Avion se raspao na dva dela, tako da je on ostao u delu trupa sa kabinom, a rep aviona sa komandama odleteo je na drugu stranu. Iz aviona te generacije nije bilo lako iskočiti jer su sedišta bila poluautomatska, pa je pilot morao da izvrši mnogo postupaka kako bi napustio avion, odvojio se od sedišta i na kraju otvorio padobran odgovarajućom ručicom.

Novica pred ulazak u avion RF-86D

Sve ovo se moralo uraditi pod uslovom da je pilot pri svesti. Naš klasić Šule uradio je i više od toga. Privržen sportu i sportskom načinu života, nije mu bilo teško da podnese G silu pri katapultiranju i da odradi sve postupke i spase se u zadnjem času od davljenja gurtnom padobrana, koja mu se nekim čudom obavila oko vrata. Pošto je pročitao depešu, čuo sam mog komandira, iskusnog pilota, kako je onako više za sebe prokomentarisao: „Oblak mu njegov, kako se izvuče?“ Po prizemljenju oko Novice se okupio narod koji je tvrdio da je onaj drugi stradao. Nisu pomogla Šuletova uveravanja da je u avionu bio sam. Čak je milicajac koji se tu našao javio na aerodrom da je jedan živ, dok je drugi stradao. Zabunu kod naroda uneo je kočioni padobran, koji se pri otpadanju repa sam otvorio. Šule je ubrzo bio prevezen helikopterom na aerodrom sa delom svog aviona, koji i danas čuva u svom stanu u Beogradu, gde kao penzioner živi.

Ostaci aviona RF-86D Sejbr

Orden za hrabrost vrlo retko se dodeljivao u miru.Novici bi možda više odgovarao neki orden za prisebnost i snalažljivost.No i ovaj orden je otišao u prave ruke.

Knjigu sa više od 90 nepoznatih priča iz letačkog života pilota RV i PVO koja već neko vreme pobuđuje interesovanje vazduhoplovaca i ljubitelja vazduhoplovstva možete poručiti na našem sajtu klikom na sliku ispod: