82. AVIJACIJSKA BRIGADA
Od Benina do Mahovljana
SLOBODA 71

Tekst objave u potpunosti preuzet iz knjige 82. AVIJACIJSKA BRIGADA – Od Benina do Mahovaljana uz saglasnost autora kojima se ovom prilikom zahvaljujemo. Knjigu možete poručiti klikom na sliku ispod:Treći veliki vojni manevar u JNA održan je od 2. do 9. oktobra 1971. godine, na prostoriji Bela Krajina – Kordun – Banija – Lika – Zapadna Bosna. Poznata je pod nazivom „Sloboda 71“. Učestvovalo je oko 40000 pripadnika JNA i TO. Cilj vežbe bio je da se proveri funkcionisanje koncepcije ONO u ratu sa savremeno naoružanim protivnikom.
Manevar „Sloboda 71“ uveliko se razlikovao od ranijih manevara. Za početak bilo je tu slavljeničkih razloga, jer se trebala obeležiti tridesetogodišnjica ustanka i stvaranja JNA.

Prva razlika je bila da se po prvi put trebala proveriti koncepcija Opšte narodne odbrane (ONO) te je bilo predviđeno da u otporu stanovništvo sudeluje zajedno s Oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (OS SFRJ), primjenjujući sve oblike delovanja protiv agresora.
Druga razlika je bila to što su se trebale sukobiti dve različite doktrine, a ne dve vojne grupacije. Doktrini munjevitog rata od strane zamišljenog agresora morala se suprotstaviti doktrina ONO.
Treća razlika je bila da manevar navodno nije bio uperen protiv realnog neprijatelja. Stoga nije bilo predviđeno proučavanje vojne snage niti jedne države, već je odbrana bila usmerena protiv svih mogućih agresora. Prema planu, glavna ideja manevra je bila da se napad oklopno-mehanizovanih snaga agresora ili snaga „Plavog“, podržanog sa vazduhoplovstvom i vazdušno-desantnim jedinicama uspori združenim otporom snaga „Crvenog“ koje su činile jedinice JNA, TO i stanovništva, nakon čega bi se omogućio protivnapad snaga „Crvenog“ prikupljenih u unutrašnjosti zemlje.
Vazduhoplovnu podršku jedinicama „Crvenog“ i „Plavog“ pružale su vazduhoplovne snage iz sastava 1. VaK sa komandom u Nišu i 5. VaK sa komandom u Zagrebu. Snage predviđene za vazduhoplovnu podršku bile su taktičkog sastava, jačine jednog vazduhoplovnog korpusa i raspoređene su na aerodromima (uzletištima) Batajnica, Bihać, Brežice, Brnik, Metlika, Moškanjci, Pleso, Tuzla, Zemunik i Zalužani.

OD ISTIH AUTORA MOŽETE PORUČITI SLEDEĆE KNJIGE KLIKOM NA SLIKE:
Nebeski štit sa zemlje
Samohodni raketni sistem PVO 2K12 KUB-M/KVADRAT

Nebeske sablje
F-86E/D Sabre u JRV

Mlaznjak koji grmi
F-84G Thunderjet u JRV


Za vazduhoplovnu podršku snagama „Plavog“ od delova 1. VaK formiran je fiktivni 4. Vazduhoplovni korpus. U njegovom sastavu bile su avijacijska brigada sa tri lovačko-bombarderske eskadrile; lovački puk s dve lovačke eskadrile i dve izviđačke eskadrile. Pomoćne vazduhoplovne snage bile su sastavljene od: dve eskadrile transportnih aviona, dve eskadrile „teških“ transportnih helikoptera i jedne eskadrile „lakih“ transportnih helikoptera .
Za vazduhoplovnu podršku snagama „Crvenog“ formiran je fiktivni 3. vazduhoplovni korpus. Taj korpus je takođe formiran od delova 1. VaK i sastojao se od: avijacijske brigade sastava četiri lovačke eskadrile; lovačkog puka sastava dve lovačke eskadrile i lovačko-bombarderskog puka sastava jedne lovačko-bombarderske eskadrile.
Pomoćne vazduhoplovne snage sastavljene su bile od: transportne eskadrile sa transportnim avionima, pomoćnog puka sa helikopterskom eskadrilom i izviđačkom eskadrilom.
Na tom velikom jesenjem manevru učestvovale su i jedinice RV i PVO naoružane avionima F-84G.
U to vreme 82. abr sa aerodroma Cerklje bila je naoružana avionima F-84G. Avioni iz sastava brigade su za tu priliku imali simbol „bele munje“ ispod pilotske kabine.
Za uspešno učešće i izvanredno realizovane zadatke, brigada je primila specijalnu plaketu. Već sledeće godine, brigada je avione F-84G zamenila domaćim avionima Jastreb.

Sl. 27. Niski prelet odeljenja aviona Thunderjet iz sastava 238 lbae. U avionima su piloti: kapetan Topolovšek Jože, poručnik Mijoković Lazar, poručnik Krautblat Boris i poručnik Ivanuš Luka (lična kolekcija Krautblat Boris)