83. LOVAČKI AVIJACIJSKI PUK

2.900 рсд

83. LOVAČKI AVIJACIJSKI PUK
Milan Micevski
Bojan Dimitrijević

Beograd, 2016.
Tvrd povez, veliki format 22×32 cm
Latinica, 200 strana
Bogato ilustrovano sa više stotina c/b i kolor fotografija na kvalitetnom papiru

Sadržaj:
Predgovor
Uvod
I DEO
1. JUGOSLOVENSKI – 254 – 83. LOVAČKI PUK .OD 1944. DO 1964.
FORMIRANJE 254. LOVAČKOG PUKA U SOVJETSKOM SAVEZU
Prvi jugoslovenski lovački puk
Dolazak puka u Jugoslaviju 14. septembra 1945. godine
NA BRANIKU OTADŽBINE
Puk ulazi u sastav 3. vazduhoplovne lovačke divizije
Obaranje američkih C-47 u leto 1946. godine
Baziranje na aerodromima širom Jugoslavije 1946–1948. godine
POD PRITISKOM INFORMBIROA
JRV dobija bugarske Meseršmite
Preobuka na Meseršmite
Prebaziranje na aerodrom Pula
NOVA TEHNIKA I TRŠĆANSKA KRIZA
Prenaoružanje 83. puka tehnikom kroz sistem američke vojne pomoći
Puk u Tršćanskoj krizi u jesen 1953. godine
Prelazak u Zadar 1954. godine
NA KRILIMA TANDERDŽETA
Letačka obuka 1955–1959. godine
Reorganizacija vazduhoplovnih jedinica u okviru plana Drvar 1959. godine
PRELAZAK NA AERODROM TITOGRAD
Prijem lovaca Sejbr 1959. godine
Prebaziranje 83. puka na aerodrom Titograd i letačke aktivnosti 1961–1964. godine
Preostala 120. lovačka – 242. lovačko-bombarderska eskadrila 1964–1968. godine
II DEO
83. LOVAČKI PUK – BRIGADA OD 1968. DO 1999.
83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU SKOPLJE
Formiranje novog 83. lovačkog puka u Skoplju 1968. godine
Prenaoružanje na sovjetske lovce MiG-21 verzije L-12
83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU PRIŠTINA
Prelazak na aerodrom Priština oktobra 1972. i preformiranje u 83. avijacijsku brigadu
Rajica Bošković: 31. bataljon VOJIN u sastavu 83. avijacijske brigade
Ponovo: 83. lovački avijacijski puk
PUK U OSAMDESETIM GODINAMA
Uvođenje aviona MiG-21 bis (L-17) u naoružanje puka
U sastavu 3. korpusa RV i PVO od 1986. godine
Puk i događaji na Kosovu i Metohiji 1989. godine
Borbena dejstva 1991–1992. godine
U VOJSCI JUGOSLAVIJE
Puk prerasta u brigadu 1992–1994. godine
Puk u periodu pred rat sa NATO 1994–1998. godine
83. lovački puk u iščekivanju sukoba 1998–1999. godine
83. PUK U BORBENIM DEJSTVIMA 1999.
Disperzija – preleti na druge aerodrome
Udar na prištinski aerodrom
Udar na druge aerodrome baziranja delova 83. lovačkog puka
Nastavak dejstava NATO po aerodromu Priština
Napuštanje aerodroma Priština
Rasformiranje 83. puka po dolasku na aerodrom Batajnica 1999. godine
OSTALE JEDINICE NA AERODROMU PRIŠTINA
492. vazduhoplovna baza
Rajica Bošković: Četa VOJIN na aerodromu Priština
III DEO
PRILOG 01: KOMANDANTI – 1. JUGOSLOVENSKOG LOVAČKOG PUKA, 254. – 83. LOVAČKOG PUKA i 83. AVIJACIJSKE BRIGADE
PRILOG 02: POLITIČKI KOMESARI PUKA
PRILOG 03: GENERALI SLUŽBOVALI U 254–83. PUKU, 83. AVIO-BRIGADI I 120/242. ESKADRILI
PRILOG 04: KOMANDIRI — KOMANDANTI ESKADRILA
PRILOG 05: POGINULI PRIPADNICI 254-83. PUKA – BRIGADE U VAZDUHOPLOVNIM KATASTROFAMA
PRILOG 06: AKTIVNI SASTAV 254. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU BEOGRAD 1945.
PRILOG 07 : AKTIVNI SASTAV 83. LOVAČKO-BOMBARDERSKOG PUKA NA AERODROMU ZADAR 1959.
PRILOG 08 : AKTIVNI SASTAV 83. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU PRIŠTINA 1999.
PRILOG 09 : PILOTSKI SASTAV PO KLASAMA
PRILOG 10 : PILOTI 254./83.LAP/ABR NOSIOCI ZLATNOG PILOTSKOG ZNAKA I INSTRUKTORI LETENJA
PRILOG 11: VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKI I SASTAV IZ OSTALIH RODOVA I SLUŽBI U 83.LAP/ABR OD 1968. DO 1999.
PRILOG 12: AVIONI KORIŠĆENI U SASTAVU 254-83. PUKA-BRIGADE 1945-1999. GODINE
IZVORI I LITERATURA

Нема на залихама

Категорије: ,

Можда ће вам се свидети …