SVEDOČANSTVA I KONTROVERZE VAZDUŠNOG RATA 1999.
Napad na A-10A Thunderbolt 17. maja 1999.
Tekst objave u potpunosti preuzet iz knjige NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT koju možete poručiti klikom na sliku ispod:

Svedočanstvo tadašnjeg starijeg vodnika Dragana Mitrovića, komandira RStON-a 2. Srb PVO Kub-M iz sastava 60. Srp PVO Kub-M, privremeno detaširane na prostor Kosova i Metohije u sastav 311. Srp PVO Kub-M

“Bio je lijep i sunčan dan tog 17.05.1999. godine. Nalazili smo se na položaju u okolini sela Smoluša kod Lipljana. Bili smo u pripravnosti za dejstvo. Bilo je nešto poslije 12 sati.
Već po ustaljenoj proceduri i taktici koju smo primjenjivali u uslovima potpune prevlasti neprijatelja u vazdušnom prostoru, u radu smo koristili TOS (televizijski optički sistem).
Pored TOV-a (televizijskog optičkog vizira) nalazio se vodnik Mirić koji je došao na ispomoć iz Vojske Republike Srpske i on je vizuelno navodio kameru, a ja sam na monitoru TOV-a pokušavao da uočim i zahvatim cilj. Komunikacija između nas odvijala se preko poručnika Dragana Jankovića, koji je čučao na dasci ispred poklopaca kabine RStON-a i prenosio informacije između mene i Mirića i pomagao Miriću u navođenju kamere prema cilju.
U datom trenutku, uočio sam cilj na monitoru TOV-a i svi smo uletjeli u kabinu RStON-a. Cilj je bio američki bombarder A-10. Tada je naišao i komandir baterije poručnik Sreten Cvetković i takođe je ušao u kabinu. Avion je dolazio iz pravca Albanije i prelijetao je upravo Šar planinu.

Uključio sam predajnik osvetljenja i po dobijanju gotovosti za lansiranje raketa, komandir baterije poručnik Sreten Cvetković je lansirao raketu.
Raketa je poletjela i vidio sam jasno da je imala vođenje, odnosno da se samonavodila na cilj, na osnovu moga navođenja radara i predajnika osvetljenja upravljačkom palicom sistema TOV. Avion A-10 je krenuo u manevar propinjanjem po visini. Raketa ga je sustizala i eksplodirala na granici zone uništenja. Nakon toga sam vidio ono za šta ja mislim da je bilo katapultiranje pilota.

Autentična fotografija nastala na Kosmetu maja 1999. godine. Trenutak lansiranja rakete 3M9M3E sistema „2K12 Kub-M“ i njen početni deo leta ka cilju.
Avion je bio usmjeren ka Makedoniji i uspio je preletjeti granicu. Dalje informacije, osim nekih glasina o sudbini aviona nismo imali.
Spakovali smo radar i lansere i sakrili se u očekujućem reonu. Sredstva smo maskirali granjem. Nakon nekih pola sata do najviše sat vremena, veća grupa NATO aviona aktivno je nadletala prostor u kome smo dejstvovali, jasno čekajući da se ponovo aktiviramo ili da nas pronađu tokom marševanja. Zato smo mirovali i tek nakon nekoliko sati, a nakon što su NATO avioni odustali od potrage za nama, smo sredstva pomjerili na sljedeći vatreni položaj.”
Kraj citata

Skica 3: dejstvo RS Kub-M protiv jurišnika A-10A Thunderbolt, 17. maj 1999. godineSadržaj knjige NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT