MOSKVA 1941 – Hitlerov prvi poraz

1.200 рсд

MOSKVA 1941.
Hitlerov prvi poraz
Robert Forcik

Beograd, 2019.
Meki povez, format 21 cm
Latinica, 174 strane
Bogato ilustovano

SADRŽAJ:
Koreni kampanje 9
Hronologija 14
Planovi suprotstavljenih snaga 17
Nemački planovi 17
Sovjetski planovi 20
Suprotstavljeni komandanti 24
Nemački komandanti 24
Sovjetski komandanti 29
Suprotstavljene snage 37
Nemačke snage 37
Sovjetske snage 46
Paspored snaga 51

Iznenadna ofanziva 61
Guderijan razbija operativnu grupu Ermakov 61
Napad četvrte oklopne armije 67
Napad treće oklopne armije 69
Napad nemačkih pešadijskih armija 71
Sovjetska reakcija 73
Formiranje obruča kod Vjazme i Brijanska 80
Guderijan gubi inicijativu 84
Bitke u obručima i gonjenje 94
Probijena je Možajska linija 105
Rat iscrpljivanja 114
24. oktobar – 14. novembar 1941. 114
Izostanak fon Klugeove podrške Tajfunu 124
Obe strane se pripremaju za poslednji pokušaj 124
Poslednji trzaj Tajfuna 130
15. novembar – 5. decembar 1941. 130
Rokosovski pod pritiskom 139
Do predgrađa Moskve 142
Guderijanov poslednji pokušaj da zauzme Tulu 150

Očajnički dani 157
5. – 15. decembar 1941. 157
Nemačka katastrofa u izbočini kod Klina 157
Guderijan odstupa u neredu 163
Posledice 165
Uticaj vremenskih prilika 167
Zaključak 169
Bojno polje danas 171

NEMAČKA KATASTROFA U KLINSKOJ IZBOČINI. U 03:00 h, 5. decembra 1941, Konjevljev Kalinjinski front je počeo Zimsku protivofanzivu napadima istočno od Kalinjina svojom 31. armijom. Osam časova kasnije, 29. armija se pridružila napadajući zapadno od Kalinjina. Nemački XXVII korpus je odbio nekoordinisane napade 29. armije, ali sovjetska 31. armija je zapretila da obuhvati Kalinjin sa istoka. Obe armije su uspele da uspostave male mostobrane preko reke Volge. U tom trenutku se Hitler složio da suspenduje sve ofanzivne operacije zbog pogoršanog vremena, ali naredio je Grupi armija Centar da brani svoje teško stečene dobitke.

Fon Bok i Rajnhard su napravili ključne greške koje su doprinele početnom uspehu sovjetske Zimske ofanzive. Fon Bok je lišio Rajnhardovu Treću oklopnu armiju skoro svih njenih pešadijskih divizija da bi pojačao ranjivi bok Devete armije oko Kalinjina, ostavljajući Rajnharda sa tri oklopne i dve motorizovane pešadijske divizije u ‘Klinskoj izbočini’. Iako su Rajnhardove snage suštinski prešle u odbranu nakon evakuacije mostobrana kod Jakhorme, on nije povukao ni jedan tenk sa kanala Moskva-Volga kako bi stvorio mobilnu rezervu, a ostavio je i glavninu svoje artiljerije raspoređenu odmah iza linije fronta. Sve tri Rajnhardove oklopne divizije – koje su imale možda 75-80 operativnih tenkova 5. decembra – su bile koncentrisane u istočnom vrhu izbočine blizu Dmitrova i Jakhorme. Rajnhardov izduženi desni bok, od Dmitrova na kanalu Moskva-Volga pa do Zaharova – rastojanje od preko 60 km – su držale samo 14. i 36. motorizovana pešadijska divizija. Praktično je samo zaštitnica, a ne linija odbrane, pokrivala bok nemačke izbočine…

На залихама

Категорија:

Опис



Можда ће вам се свидети …