Jugoslovensko pomorsko vazduhoplovstvo 1918 – 1991

Jugoslovensko pomorsko vazduhoplovstvo 1918-1991

Bojan Dimitrijević
Milan Micevski
Predrag Miladinović

Institut za savremenu istoriju
Beograd, 2014.
Tvrd povez, format 24 cm
Latinica, 352 strane
Bogato ilustrovano

Jugoslovensko pomorsko vazduhoplovstvo 1918-1991 (Istorijski pregled razvoja Jugoslovenskog pomorskog vazduhoplovstva Kraljevine SHS/Jugoslavije u periodu 1918-1991.)

Категорија: Ознаке: ,

Опис


Jugoslovensko pomorsko vazduhoplovstvo 1918-1991 ( Istorijski pregled razvoja Jugoslovenskog pomorskog vazduhoplovstva Kraljevine SHS/Jugoslavije u periodu 1918-1991. )

Sadržaj:

NASTANAK POMORSKOG VAZDUHOPLOVSTVA I SVETSKI RAT
Počeci pomorskog vazduhoplovstva na Jadranu
Austrougarsko pomorsko vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu
Francuska hidroavijatika u Crnoj Gori
Aktivnosti u 1915. godini
Letačke aktivnosti 1916–1918: Prvo potapanje podmornice iz aviona
Italijanska i mađarska hidroavijacija u borbi protiv Kraljevstva SHS

POMORSKO VAZDUHOPLOVSTVO KRALJEVINE SHS / JUGOSLAVIJE

Situacija na prostoru Države SHS
Prvi hidroplani u Boki Kotorskoj
Formiranje Pomorskog vazduhoplovstva
Razvoj i opremanje PV 1921–1926.
Planovi za razvoj PV i stvaranje nove baze u Divuljama
Uspostavljanje školskog sistema u Pomorskom vazduhoplovstvu
Letačkazvanja, uniforma, obeležja i oznake
Nabavka hidroplana Dornijer i novih domaćih tipova 1927–1930.
Pomorsko vazduhoplovstvo u Komandi mornarice
Pokušaj objedinjavanja pomorskog i vazduhoplovstva vojske
Nabavke novih tipova hidroplana posle 1930.
Ostala oprema nabavljena za Pomorsko vazduhoplovstvo
Brod Zmaj i Pomorsko vazduhoplovstvo
Strategija upotrebe Pomorskog vazduhoplovstva početkom 1930-ih
Lice i naličje odnosa u Pomorskom vazduhoplovstva tokom 1930-ih
Letačka obuka i bezbednost letenja
Rasprava sa Vazduhoplovstvom vojske o nabavci daljnih izviđača
Upotreba Pomorskog vazduhoplovstva prema planovima iz 1936.
Poslednje nabavke za Pomorsko vazduhoplovstvo pred Drugi svetski rat
Pitanje zamene hidroplana avionima tokom 1939. godine
Mobilizacijske pripreme Pomorskog vazduhoplovstva 1939. godine

POMORSKO VAZDUHOPLOVSTVO U DRUGOM SVETSKOM RATU

U ratu pre rata: septembar 1939 – april 1941.
Letačke aktivnosti
Izmene u organizaciji i stanje ljudstva sa kojim se ušlo u rat
Aktiviranje Pomorskog vazduhoplovstva u maju i junu 1940.
Ratna iskustva i dileme oko upotrebe vazduhoplovstva na primorskom frontu
Nerealizovani planovi opremanja novim hidroavionima
Mobilizacija marta 1941.
Od vojnog puča do početka nemačke agresije

POMORSKO VAZDUHOPLOVSTVO U APRILSKOM RATU 1941.

Protivnici – Italijanska avijacija
Komanda Pomorskog vazduhoplovstva
Školska eskadrila i Pomorska vazduhoplovna škola
2. hidroplanska komanda
1. hidroplanska komanda
3. hidroplanska komanda
Primirje i kapitulacija 15–17. aprila
Prelet ka saveznicima
Hidroeskadrila u Abukiru

POMORSKA VAZDUHOPLOVSTVA U OKUPIRANOJ JUGOSLAVIJI 1941–1945.

Italijanske pomorske vazduhoplovne snage
Nemačke pomorske vazduhoplovne snage
Partizanska hidroplanska stanica

JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO

Formiranje 21. vazduhoplovne divizije
122. hidroavijacijska eskadrila sa hidroavionima Aero-2H
Značajno pojačanje: nabavka dve amfibije Šort Silend
Preoružavanje 21. divizije novom tehnikom kroz sistem Vojne pomoći
Odnosi sa saveznicima i Tršćanska kriza 1953. godine
Ugradnja torpeda na avione Moskito
Nabavka hidroaviona Biver
Mlazna avijacija u podršci Mornarice
Helikopteri stižu na Jadran
Demonstracije britanskih protivpodmorničkih aviona
Prototip Hidrokurira
Neuspešni protivpodmornički avion – Ikarus 214
Reorganizacija vazduhoplovnih jedinica za podršku Ratne mornarice 1959–1969.
Helikopteri S-55 ulaze u naoružanje
Novi jugoslovenski hidroavioni tipa Utva
Vežba Podgora ’72
Kriza na Jadranu 1974.
Uvođenje sovjetskih helikoptera u naoružanje 97. brigade
Pokušaj uvođenja radara za osmatranje na moru
Helikopter Gazela i eskadrila Vojnopomorske oblasti
Protivpožarni hidroavioni tipa Kanader
Kraj jugoslovenske mornaričke avijacije na Jadranu

PRILOZI

I – ČINOVI MORNARICE KJ
II – JEDINICE POMORSKOG VAZDUHOPLOVSTVA
III – HIDROPLANI U POMORSKOM VAZDUHOPLOVSTVU
IV – POMORSKO VAZDUHOPLOVSTVO U APRILSKOM RATU
V – SPISAK POGINULIH LETAČA POMORSKOG VAZDUHOPLOVSTVA
VI – JEDINICE JRV-RV i PVO NAMENJENE ZA PODRŠKU MORNARICE
VII – VAZDUHOPLOVI KORIŠĆENI U POMORSKE SVRHE 1949 – 1992.