42. VAZDUHOPLOVNA DIVIZIJA

1.700 рсд

ČETRDESETDRUGA VAZDUHOPLOVNA DIVIZIJA
Dr Predrag Pejčić

Beograd, 1991.
Tvrd povez, format 24 cm
Latinica, 324 strane
Bogato ilustrovano

Dobro očuvano

Izuzetna studija o vazdušnim operacijama naše jurišne avijacije.
Posebnu vrednost čine skenirana originalna dokumenta o borbenim misijama u zadnjim danima Drugog svetskog rata, kao i borbe sa ostacima nemačkih, ustaških i četničkih snaga nakon zvaničnog završetka rata.

На залихама

Категорије: ,

Опис


42. vazduhoplovna jurišna divizija NOVJ formirana je 29. decembra 1944. godine u Sremu. Pri osnivanju u njen sastav su 421, 422. i 423. vazduhoplovni jurišni puk, četa za vezu, divizijska pokretna avionska radionica i trenažno odeljenje za obuku pilota jurišnika. U svom sastavu je imala oko 1100 boraca, podoficira i oficira, od kojih 250 pilota, izviđača i strelaca. Bila je naoružana jurišnim avionima Il-2.

Štab divizije sa prištapskim jedinicama nalazio se u Novom Sadu do aprila 1945, kada je prebaziran u Prigrevicu Sv. Ivan, kod Sombora. Pukovi su bazirali prema situaciji na frontu, zadacima i rejonima dejstava:

421. vazduhopolvni jurišni puk u Laćarku, Krnješevcima, Zemunu, Nadalju, Bačkom Brestovcu, Somboru i Rajlovcu
422. puk u Novom Sadu, Klenku kod Šapca i u Mađarmečkeu (Mađarska)
423. puk u Novom Sadu, Rumi, Krnješevcima, Gospođincima i Bačkom Brestovcu

Avion 522 pretvoren u spomenik 423. vazduhoplovnom puku u ataru Gospođinaca.
Od početka ratnih dejstava do 17. januara 1945. godine do kraja rata, divizija je sadejstvovala sa Prvom, Drugom i Trećom armijom JA, izvršavajući zadatke u taktičkoj i operativnoj dubini fronta.

Divizija je u ratu izvršila 752 borbena leta i uništila, onesposobila ili neutralisala oko 180 pav oruđa, 270 artiljerijskog oruđa, 36 lokomotiva, 640 vagona, 57 tenkova, 1200 kamiona, 12 dereglija, 50 desantnih čamaca, 5 hangara, 123 magacina, 5 mostova i blizu 1300 zaprežnih kola.


Можда ће вам се свидети …