Pomažemo pilotima u izvršavanju borbenih zadataka

Uspeh akcija posada ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga u velikoj meri je olakšan njihovom sveobuhvatnom podrškom, uključujući i navigaciju. Izvodi se pomoću radio-navigacionih sistema. Komandir radio navigacionog sistema kratkog dometa RSBN-4N objašnjava:
“Ovaj sistem omogućava avionu da odredi svoju lokaciju.”
Koristeći ovu priliku, oficir prenosi pozdrave svojoj porodici i prijateljima.

RSBN-4 u zoni SVO

Radiotehnički sistem navigacije kratkog dometa (RSBN-4N) je sovjetski/ruski sistem za navigacionu podršku letova avijacije. RSBN radio farovi obezbeđuju automatsko i kontinuirano merenje i indikaciju azimuta i daljine aviona u odnosu na zemaljski radio far.
Trenutno se u Rusiji RSBN-4N koristi uglavnom samo u vojnoj avijaciji, dok se u civilnom vazduhoplovstvu koristi pretežno sistem VOR/DME, i deo je radio-tehničke opreme na vojnim aerodromima.

Shema radio-tehničke opreme aerodroma, sa RSBN-4N

Radi preko kanala azimuta i kanala daljine kojima određuje trenutni azimut aviona u odnosu na zemaljski RSBN radio far i daljinu.
Emituje usmereni signal preko “brzo rotirajuće” antene azimuta smeštene unutar zaštitne kupole .

U knjizi autora Zorana Vukosavljevića i Branislava Kojadinovića “Ešalon, Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije”, koju možete pogledati klikom na sliku ispod, posebno poglavlje je odvojeno za tzv. Specijalne radare, koji su zanimljiva “veza” između vojnih i civilnih radara, uz neke primere modifikacija starih modela vojnih radara još iz sovjetskog vremena, za upotrebu u civilne sektoru. Specijalni radari su, između ostalog, veoma bitan segment radio-tehničke opreme vojnih i civilnih aerodroma.