ASURI* hijerarhija Piramida
(etapa razvoja od cca 1980 – 2000. godine)

*ASURI- automatski sistem upravljanja radarskom informacijom


U hijerarhiji Piramida ASURI sistem je postao striktno troslojan, sa Poljem na četnom, Osnovom na bataljonskom i Nivom (obrađivala je 240 ciljeva) na brigadnom nivou.
Najniži nivo te hijerarhije su bili četni sistemi tipa Polje. Svaki je mogao da radi sa najviše tri uvezana radara od kojih su najviše dva mogla biti istog tipa. Takođe je najviše dva radara za merenje visine moglo da bude istovremeno priključeno na sistem od kojih samo jedan u radu.

Četni sistem ASURI tipa „Polje-E“


Sistem je imao početnu verziju Polje i modernizovanu Polje-M kao i remontovanu usavršenu Polje-S. Sistem je generalno bio zastareo po upotrebljenoj elektronici ali mu je koncepcija borbenih zadataka bila savršena.

Više o ovoj tematici možete pročitati u knjizi „EŠALON: Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije“, autora Zorana Vukosavljevića i Branislava Kojadinovića a koju možete poručiti klikom na sliku ispod

Pravi problem su mu bili veliki gabariti i težina kao i velika potrebna snaga. Druga mana mu je bio relativno mali broj ciljeva koje je obrađivao i prosleđivao korisnicima. Praktično sistem je radio u početnim varijantama samo sa 20 ciljeva, a kasnije sa 30.
Sistem je tražio bar 1,5 do 2 sata za razvijanje (što je opet bilo daleko bolje od prethodnika pa i od konkurencije na zapadu) a korišćenje i kablovskih veza je dosta komplikovalo pokretljivost mada je davalo na sigurnosti. Naravno za ozbiljnije daljine korišćeni su i drugi tipovi veza kombinovani na krajevima žičnim vezama.
U svakom slučaju, Polje je postojano proizvođeno u stotinama primeraka tokom treće etape i dominantno je preuzelo četni nivo.

Bataljonski ASURI, sistem „Osnova-1E“

Kao bataljonski nivo pojavila se Osnova-1 koja je pod sobom imala četne sisteme Polje. Sistem Osnova je obično imao 3-5 Polja pod svojom komandom.
Ukupni kapacitet sistema Osnova-1 je bio 120 ciljeva i mogao je da ima razne bočne veze kako u vertikalnim tako i u horizontalnim grananjima hijerarhije.
Četni nivoi Polje su na sebe naravno preuzeli i formiranje niskovisinskih postova. On se po pravilu sastojao od dva niskovisinska detektora tipa P-15/P-19 ili kasnije radara iz porodice Kasta, često u sihronom radu i jednog merača visine. Ponekad je post bio sastavljen od jednog P-15/P-19 i jednog P-12 (kasnije i Nebo-U) uz jedan merač visine obično PRV-10 ili kasnije PRV-11 ili PRV-13.
U kasnijim fazama, da bi se merač visine sklonio, u rad su uključivani i noviji 3D radari 36D6 “Niva”.

Polje-E, kabina KP

Pošto su sistemi Polje preuzeli većinu niskovisinskih postova, odnosno radare manje snage i dometa, bataljonski sistemi Osnova su preuzeli veće i jače radare kao sopstvene izvore informacija.

Tako su uz Osnovu išli pre svega Altaji P-80 (M3 verzije) i Kabine-66 kao borbeni radari ali i P-14 kao dežurni. Kasnije su se radarima P-14 pridružili i noviji radari tipa Nebo kao metarski i ST-67 (5N69 Big Back) (svi do jednog sa Osnovom) kao decimetarski radari. Još kasnije uz Osnovu su se mogli pronaći i radari tipa 22Ž6 Desna.

Osnova-1E, u kabini

Sistem ASURI Polje-Osnova obezbeđivao je predaju podataka pretpostavljenom komandnom mestu integrisanog sistema komandovanja avijacijom i protivvazduhoplovnom odbranom kao što je Niva ili kasnije Univerzal i obezbeđivao potrebne podatke za komandno informacione sisteme (KIS) Brigada PVO koji komanduju protivvazduhoplovnom odbranom, kao što su Senjež-E/ME/1ME i Bajkal-1E.

Glavni komandno-informacioni sistem (KIS) hijerarhije Piramida bio je Baikal-1E, koji je mogao da “apsorbuje” čak i Senježe. Može da komanduje sa 12 diviziona S-300PT/PS i da obrađuje do 120 ciljeva jednovremeno.

Komandno-informacioni sistem (KIS) Senjež

Više o ovoj tematici možete pročitati u knjizi „EŠALON: Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije“, autora Zorana Vukosavljevića i Branislava Kojadinovića a koju možete poručiti klikom na sliku ispod