F-86D Sabre u ulozi neprijatelja

Autor članka je naš poznati pilot, pukovnik Dragoslav Spasojević autor knjige “Poslednji zaokret” sa više od 90 nepoznatih priča iz letačkog života pilota RV i PVO koja već neko vreme pobuđuje interesovanje vazduhoplovaca i ljubitelja vazduhoplovstva. Knjigu možete poručiti na našem sajtu klikom na sliku ispod:

Ovo je priča o jednom jedinstvenom događaju u RV i PVO Jugoslavije. U nekim ranijim pričama iz letačke prakse pilota RviPVO rečeno je da su prvi mlazni avioni F-84G Tanderjet primljeni u RV i PVO 1953. godine, a  Sabre F-86E, kao prvi pravi lovački avion kod nas 1956 godine.

Ti avioni po naoružanju nisu se mnogo razlikovali od aviona iz Drugog svetskog rata, jer je dominantno bilo naoružamje od šest mitraljeza 12,7 mm. Razliku je činio mlazni motor kojim su bili opremljeni, kao prvi mlazni borbeni avioni u masovnoj upotrebi.

Sa performansama i naoružanjem namenjeni su bili za blisku vazdušnu borbu, primenom raznih manevara i dejstvom najčešće iz zadnje polusvere. Samonavođenim raketama (v-v) vazduh-vazduh nisu bili naoružani.

Tokom 1961 i 1962 godine u RV i PVO Jugoslavije dolazi  F-86D Sabre lovac- presretač za sve vremenske uslove i jedan broj izviđačke verzije.

Bio je opremljen radarom u nosu aviona i vrlo dobrim auto-pilotom. Treba reći da je avion bio prenatrpan elektronikom, koja je najviše uticala na pouzdanost i teškoće u održavanju ispravnosti aviona za let. Po nekim podacima, uveženo je oko 130 aviona koji su iz naoružanja povučeni 1974 godine. Jedan broj F-86D, uništen je u udesima i katastrofama, od kojih je jedan uništen kod Siska posle eksplozije motora na visini 1500 fita. Pilot p.poručnik Šušić Novica, (18.kl.VVA) u tom slučaju se izvanredno snašao i pored male visine, munjevito i prisebno reaguje napuštanjem ostataka aviona, odvajanjem od pilotskog sedišta i aktiviranjem padobrana.

F-86D Sabre iz satava JRV

 

Jedan F86D oboren je 5.7.1973. godine samonavođenom raketom v-v K-13 ispaljenom sa aviona MiG-21 jugoslovenskog RV i PVO. Ovaj događaj je glavna tema ove priče iz letačkog života pilota JRV.
Krajem pedesetih godina, na Zapadu i SSSR-u pojavljuju se prvi nadzvučni lovački avioni sa novim tehničko-tehnološkim novinama, na avionima sa dopunskim sagorevanjem (forsaž), avionskim radarima, rakete v-v i druga savremena avionska i pilotska oprema.

Bilo je veliko iznenađenje kada su 1962 godine na aerodrom Batajnica sleteli prvi MiG-ovi, čuvene dvadesetjedinice. Treba napomenuti da su avioni Mig-21 uvršteni u JRV samo tri ili četiri godine nakon naoružanja jedinica SSSR-a.
Nabavka tih aviona nije se očekivala jer su politički odnosi Jugoslavije i SSSR-a bili još iz vremena Staljina narušeni. Sa dolaskom na čelo SSSR-a Nikite Hruščova, odnosi dve zemlje postali su bliski.

Kada su Beograd i okolinu počele da potresaju snažne eksplozije izazvane probijanjem zvučnog zida, više se nije moglo sakriti da je RV i PVO dobilo najmodernije lovce tog vremena. Dugo se o dolasku tih aviona ćutalo, jer su pre toga vođeni razgovori i sa zapadnim partnerima o nabavci nadzvučnih lovaca. Sa merama bezbednosti se preterivalo tako da ni vojnim licima zapošljenim na aerodromu, osim letača i tehničara, nije bio dozvoljen pristup u blizinu aviona.
Po usvajanju osnovne obuke na avionu MiG-21, postavilo se pitanje borbene obuke i uvežbavanje pilota u dejstvu sa samonavođenim IC raketama v-v K-13. U Jugoslaviji nisu postojale adekvatne vazduhoplovne mete, pa je određen broj pilota morao na obuku da ide u neke od zemalja VU (Varšavskog ugovora). To je bilo nepraktično i skupo.

Mig-21 Bis JRV

U traženju rešenja za sticanje osnovnih iskustava o mogućnosti samonavođene rakete v-v K-13 u komandi RV i PVO, neki maštoviti organi došli su na visokorizičnu ideju. Izvršiti proveru mogućnosti aviona, opreme i rakete K-13 „u stvarnim uslovima“.
Doneta je odluka, da se jedan avion F-86D Sabre (predviđen za rashod), pripremi za ulogu „neprijateljskog aviona“ na koji će dejstvovati MiG-21 raketom K-13. Planirano je da se operacija izvede na crnogorskom primorju kako bi delovi pogođenog aviona pali u more.

Na aerodromu Batajnica, odmah se otpočelo sa opsežnim planiranjem i pripremama pilota i tehnike. Određeni su svi učesnici koji će izvršiti ovaj jedinstven zadatak u RV i PVO. Avioni i piloti određeni za izvršenje ovog nesvakidašnjeg i spektakularnog događaja, početkom jula 1973 godine preleteli su na aerodrom Titograd. Za poletanje sa aerodroma Titograd i let sa avionom F-86D do zone obaranja, određen je kapetan Toma Đelošević.

Raketa v-v K-13

U pripremi aviona mete odlučeno je da se maksimalno olakša pilotu Đeloševiću iskakanje, pa je avion poslednji let odleteo bez poklopca kabine. Time je smanjen broj radnji i postupaka pilota pri iskakanju katapultiranjem, a i jedna kritična tačka manje. Pilotski padobran, koji je sastavni deo sedišta pilota, zamenjen je savremenijim sportskim padobranom „ Parakomander“ kojim je bilo moguće upravljanje i planiranje (spuštanje u kosoj ravni) prema tlu.

Obaranje aviona F-86D

Za pilota lovca MiG-21 sa dve rakete K-13 određen je major Šutalo Ante. Njemu je pripala jedinstvena prilika da izvrši stvarno dejstvo i obori borbeni avion u svrhu obuke i sticanja prvog iskustva o mogućnostima aviona MiG-21. U vežbi su učestvovala još dva aviona bez uticaja na manevar lovca i otvaranje vatre. U avionu dvosedu MiG-21 bila su dva člana posade sa zadatkom da lete na bezbednom rastojanju u cilju snimanja postupaka i rezultata dejstva. Avionom je upravljao pukovnik Bojan Savnik, a u ulozi snimatelja iz druge kabine bio je major Momčilo Milenović takođe pilot. Dva pilota iz VOC-a dejstvo su pratili sa manje visine iz aviona N-60 Galeb bez određene uloge u vežbi.

Na obali crnogorskog mora bio je iskusan pilot iz VOC-a sa zadatkom da uspostavi radiovezu sa svim avionima koji su učestvovali u vežbi i vizuelno prati manevar i dejstvo. U vreme izvršenja zadatka, po nekim podacima, bila je jaka sumaglica pa se sa zemlje na visini 5000 metara nije ništa videlo. Radioveza sa pilotom Đeloševićem u F-86D, zbog otvorene kabine (bez poklopca) bila je ugušena šumovima i bukom motora, tako da na zemaljskoj radiostanici nisu imali pouzdan kontakt sa pilotom F-86D, niti su razumeli momenat napuštanja aviona kapetana Đeloševića.

Piloti iz dvoseda, Savnik i Milenović sve su dobro pratili i snimili kamerom iz svog aviona. Oni su javili kada se pilot katapultirao i kada je otvorio padobran. Probni padobranac i pilot VOC-a kapetan Đelošević iskočio je sa 5000 metara i do 2500 metara stigao je slobodnim padom, gde je otvorio padobran i doplanirao do obale u blizinu radiostanice. Inače, mere bezbednosti na zemlji obuhvatale su deo ljudstva i sredstava na vodi i u vazduhu za slučaj povreda i doskoka padobranca u vodu. Avion F-86D nastavio je let u pravcu otvorenog mora sa uključenim auto-pilotom koji je održavao stabilan horizontalni let.

Po saznanju da je pilot iz F-86D na bezbednoj udaljenosti od aviona mete, sa zemlje je dato odobrenje pilotu majoru Šutalu da može izvršiti dejstvo. Posle nekoliko sekundi javio je da ima cilj u zahvatu, a potom je lansirao raketu K-13 sa 3000 metara daljine i sa brzinom od 850 km/č. Piloti iz dvoseda javljaju da su repne površine sa F-86D od eksplozije rakete otpali tako da su svi ostaci aviona posle dejstva pali u more što je zabeleženo i na snimku.

Tako je sa velikim uspehom završena ova jedinstvena i visoko rizična vežba bez ugrožavanja bezbednosti letenja, ljudi i objekata na zemlji.

Knjigu sa više od 90 nepoznatih priča iz letačkog života pilota RV i PVO koja već neko vreme pobuđuje interesovanje vazduhoplovaca i ljubitelja vazduhoplovstva možete poručiti na našem sajtu klikom na sliku ispod: