NASLEĐE RAKETNOG SISTEMA PVO “2K12 KUB” – RAKETNI SISTEMI PVO IZ PORODICE “BUK”

Razvoj sistema PVO iz porodice samohodnih raketnih sistema PVO „Buk“ počinje od sistema PVO „2K12 Kub“. Sve ono što je na sistemu „2K12 Kub“ uočeno kao slabost, na sistemima iz porodice „Buk“ je sukcesivno otklanjano i unapređivano.
Raketni sistem “Kub” razvijen je i u upotrebu uveden tokom 1967. godine.
Raketni sistemi PVO iz porodice „Buk“ razvijani su kroz nekoliko generacija i u u ovom kraćem tekstu ću prikazati  razvoj koji je počeo od sistema „2K12 Kub-M4“, kao svojevrsnog “prelaznog rešenja”,  pa do današnjih sistema „Buk-M3„, koji se u najnovijim verzijama povezuju sa transportno-lansirnim radarskim oruđima sistema PVO „S-300V“, stvarajući sistem ne samo srednjeg već i velikog dometa.

Zoran Vukosavljević, autor ovog članka, zajedno sa kolegama Dankom Borojevićem, Dragim Ivićem i Željkom Ubovićem napisao je knjigu NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT koju možete poručiti klikom na sliku ispod:

*Počeci razvoja:

Početak razvoja raketnog sistema PVO „9K37 Buk“ započeo je od samohodnog raketnog sistema PVO „2K12 Kub“. Osnovna namera je bila otkloniti mane i slabosti uočene kroz upotrebu sistema Kub i kroz kontra-mere koje su protiv sistema Kub upotrebljavale avijacije drugih zemalja, pre svega Izraelske.
Razvoj je tekao kroz početno hibridno uvezivanje 2 sistema.

Samohodna raketna baterija PVO „2K12 Kub“ se u osnovi sastoji od:

– 1 x RStON 1S91 – Radarska Stanica Osmatranja i Navođenja
– 1 x UPPC 9S417 – Uređaj za Prenos Podataka o cilju
– 4 x SLO 2P25 – Samohodno Lansirno Oruđe
– 2 x APPR 2T7 – Automobil za prevoz i pretovar raketa
– 18 protivavionskih raketa 3M9

Na komandnom mestu Raketnog puka u osnovi se nalaze:

– 1 x OARSt 1RL128D – Osmatračko-Akvizicijska Radarska Stanica, popularna „Mečka“
– 1 x PRV-16 (9) – Pokretni Radar Visinomer
– 1 x UKUV 9S416 – Uređaj za Komandovanje i Upravljanje Vatrom
– 1 x APPK 9S441 – Automobil za Prevoz i Postavljanje Kablova
– opciono dodatni osmatrački radari (P-15, P-18, P-19)

Sistem „2K12 Kub“ mogao je dejstvovati autonomno u okvirima raketnih baterija uz talas obaveštavanja ili pak samostalnim otkrivanjem ciljeva svojim osmatračkim radarom 1S11, zatim uspostavljanjem zahvata i automatskog praćenja i osvetljavanja cilja preko radara za navođenje 1S31, vršiti praćenje i osvetljavanje cilja za protivavionsku raketu 3M9 sa poluaktivnim radarskim samonavođenjem.
Na ovaj način samohodna raketna baterija „2K12 Kub“ može jednovremeno da dejstvuje na 1 cilj, na daljinama do 24 km i visinama do 7 km (nešto više uz upotrebu sistema TOS – televizijski optički sistem).

Sistem „2K12 Kub“ mogao je dejstovati i u okviru raketnog puka, kada jedan raketni puk Kub može centralizovano, preko sistema „K-1M“ uvezati maksimalno 4 do 5 raketnih baterija PVO Kub-M i na taj način usmeravati i navoditi nišanske radare raketnih baterija direktno na ciljeve, bez potrebe da se uključuju osmatrački radari na baterijskim RStON-ima.
Na ovaj način, Raketni puk „2K12 Kub“ naoružan sa 4-5 samohodnih raketnih baterija Kub-M, mogao je jednovremeno da dejstvuje na 4-5 ciljeva, na daljinama do 24 km i visinama do 14 km.
Veza je uspostavljana telekodnim radio ili žičnim putem.

Uočeni najznačajniji problemi:
– Samohodna raketna baterija „2K12 Kub-M“ može dejstvovati samo na 1 cilj jednovremeno.
– Centralizovani rad sistema „K-1M“ je lako ometan preko telekodne radio veze, a preko žične veze je potreban veliki napor da se Puk uveže, uz smanjivanje prostornih mogućnosti raketnog puka usled sporosti protoka informacija žicom i potrebne velike količine ptk kablova za uvezivanje 1 raketnog puka (oko 80 km).
– Poznate frekvencije rada RStON-a i mali domet otkrivanja po visini
– Nedovoljna brzina i agilnost, inače veoma dobre, rakete 3M9
I još neke druge slabosti…..

Moralo se pristupiti modernizaciji sistema „2K12 Kub“ i razvoja nove rakete, nove komandne stanice, novog OAR-a i mogućnosti da samohodna raketna baterija dejstvuje na više od 1 cilja jednovremeno.

* Modernizacija

Prva modernizacija na putu ka stvaranju sistema PVO “Buk”, imala je za cilj stvaranje mogućnosti da se u sastav samohodne raketne baterije „2K12 Kub“ uveže novi OAR i nova komandna stanica i da se time omogući i komunikacija sa novim samohodnim lansirnim oruđem sa radarom i modernizovanim raketama 3M9.
U tom smislu, rađena je modernizacija RStON-a na verziju 1S91M3, SLO-a na verziju 2P25M2 i raketa 3M9, na verzije 3M9M3 i 3M9M4.
Modernizovani sistem je označen kao “2K12 Kub-M3” i uveden je u upotrebu 1976. godine.
Kada je ovo izvedeno, stvoreni su gore navedeni preduslovi.

U nastavku modernizacije, u sastav samohodne raketne baterije Kub-M3, sada ulaze i nova komponenta:

– Samohodno lansirno oruđe (SLO) 9A38 sa sopstvenim radarom praćenja i osvetljavanja cilja „Fire Dome“ i sa 3 modernizovane rakete 3M9M3 i/ili 3M9M4

Pored njih, u samohodnoj raketnoj bateriji Kub-M3 ostaju sve starije (modernizovane)  komponente.

Na ovaj način, „rodio se hibridni” samohodni raketni sistem PVO „2K12 Kub-M4“ kao PRVA prava preteča sistema „Buk“ I to 1978. godine.

Ovakva raketna baterija bila je u mogućnosti da jednovremeno dejstvuje na 2 cilja, na daljinama do 24 km i visinama od 7 – 14 km.

Skica izgleda položaja raketnog sistema PVO „2K12 Kub-M4“ sa pridodatim sredstvima:

„Hibridni sistem“, ako mogu tako da ga nazovem, „2K12 Kub-M4“ suštinski nije zaživeo kao izvozni, niti je uveden u naoružanje SSSR-a, već se odmah krenulo u narednu razvojnu „stepenicu“ a to je integracija sa NOVIM raketama tipa 9M38, koje su PRVE rakete sistema „Buk“, uz odgovarajuća podešavanja na postojećem samohodnom lansirnom oruđu sa radarom 9A38 u smislu pružanja opcije za nošenje 4 takve rakete (umesto 3 kao do sada) i uz promene radnih frekvencija praćenja cilja.

Novi sistem je nazvan „9K37 Buk-1″ i jedna samohodna raketna baterija ovog sistema, imala je mogućnost dejstva na 2 cilja jednovremeno na daljinama do 24 km i visinama o 7-14 km sa raketama 3M9M3 sistema Kub i na daljinama do 30 km i visinama do 20 km sa raketama 9M38 sistema “Buk”.
Ova verzija sistema razvijena je tokom 1979. Godine, ali rad se nastavio.

Kod ove verzije sistema, u sastav raketnog sistema “9K37 Buk-1” uvedene su I nove komponente na nivou diviziona:

– Osmatračko-akvizicijski radar 9S18 Kupol
– Komandna stanica 9S470

Skica izgleda položaja raketnog sistema PVO „9K37 Buk-1“:


* Modernizacija – sistem „9K37 Buk“

Završni potez je bio izbacivanje svih komponenti sistema PVO „2K12 Kub“ iz sastava, a ostavljanje u sastavu svih komponenti sistema PVO „9K37 Buk-1“.
U sastav je uključen NOVI samohodni lansirni uređaj sa radarom 9A310 koji je zamenio prethodni 9A38 iz sastava sistema „9K37 Buk-1“, iako se ovaj mogao koristiti kao opcioni ili rezervni.

Na nivou diviziona:

– OAR Kupol 9S18M
– Komandna stanica 9S470

Na nivou raketnih baterija kojih ima 3 i u svakoj:

– 2 x samohodno lansirno oruđe sa radarom 9A310 sistema “Buk” sa 4 rakete 9M38 sistema “Buk” i radarom „Fire Dome“
– 1 x transportno-lansirno oruđe 9A39

(Opciono: 2 x samohodno lansirno oruđe sa radarom 9A38 sistema “Buk-1” sa 4 rakete sistema “Buk” 9M38 i radarom „Fire Dome“).

Ovako je „rođen“ PRVI pravi samostalni sistem iz porodice „Buk“, po nazivom „9K37 Buk“ koji je organizovan kroz 3-baterijske divizione. Svaka raketna baterija može jednovremeno da dejstvuje na 2 cilja, a ceo divizion, uvezan znatno boljim komandno-informacionim sistemom (KIS) do 6 ciljeva jednovremeno, na daljinama do 30 km i visinama do 20 km.
Sistem “9K37 Buk” je konačno uveden u operativnu upotrebu 1979. Godine.

Komponente sistema „9K37 Buk“:

Nakon njega, ređaju se nove modifikacije „9K37M-1 Buk-M1“ – 1983. godine, „9K37M-1-2 Buk-M-1-2″ – 1998. godine, 9K317 Buk-M2“ – 2008. godine  i na kraju „9K317M Buk-M3“ – 2015. godine….modernizacija se nastavlja….


Modernizacija se nastavlja:

Raketni sistem PVO “2K12 Kub” je u većini svetskih armija, zasluženo penzionisan. I kada dođe trenutak da više nigde u svetu ne bude u upotrebi, još dugo vremena će postojati njegovo “nasleđe” – raketni sistemi PVO iz porodice “Buk”.

KNJIGU SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT možete poručiti klikom na sliku ispod ili pozivom na telefone
060-528-18-88 ili 064-965-11-55:
Autor Zoran Vukosavljević