Napad na konvoj PQ-18

Umetničko viđenje aviona JU-88 A4 prilikom napada na brod iz artičkog kovnoja.
Potapanjem nemačke podmornice U-88 u ranim jutarnjim satima 12. septembra 1942. godine počinje borba za konvoj PQ-18 koja će trajati do 18. septembra 1942. godine. Ukupno je isplovilo 40 teretnjaka, a poučeni iskustvom propasti konvoja PQ-17 pratnju ovog konvoja čini čak 74 ratna broda.

Dok je U-88 uhodila konvoj do prikupljanja ostalih pomorsko-vazdušnih snaga za napad, razarač HMS Faulknor je otkriva na površini i primorava da zaroni. Nakon što je locirana pomoću PEL-a (ASDIC), razarač ispušta smrtonosni tovar dubinskih bombi koje će uništiti podmornicu U-88 zajedno sa celokupnom posadom.

Već 13. septembra izvidjački hidroavion BV 138 ponovo pronalazi konvoj i tada poleću torpedni bombarderi He-111 iz sastava KG26 i JU-88 iz KG30. Masovni napad nemačkih bombardera prouzrokovao je potapanje 8 krcatih trgovačkih brodova po cenu od 8 bombardera. Tog 13. septembra i podmornice postižu prve pobede, potapajući teretnjake Oliver Ellsworth i Stalingrad.

Trenutak pogotka torpeda u brod SS Mary Luckenbach. Po nekim analizama, pogođen je torpedom sa aviona JU-88 iz sastava KG 30.
Narednih dana, mnogobrojna pratnja konvoja, medju kojom i eskortni nosač aviona HMS Avenger organizovali su daleko bolju odbranu i nisu dozvolili nemačkim avionima da ponove ovaj uspeh. Do kraja bitke, nemački avioni su potopili još samo 2 broda, a podmornice motorni tanker Atheltemplar.


Pratnja konvoja je oborila ili teško oštetila 44 nemačkih bombardera i potopila 3 podmornice.
Od 40 teretanjaka, 27 je bezbedno stiglo na svoje odredište u luku Arhangelsk, ali 13 potopljenih teretanjaka (65.475 BRT) odnelo je sa sobom veliku količinu vojne opreme, među kojima 38 aviona, 126 tenkova i 85 kamiona preko potrebnih Sovjetskom Savezu tokom rasplamsavanja bitke za Staljingrad.

Do kraja rata više ni jedan Arktički konvoj neće imati velike gubitke poput konvoja PQ-17 i PQ-18.

SS Mary Luckenbach eksplodira nakon što je torpedo detonirao 1000 tona TNT-a koji je prevozio ovaj brod. Brod od 122 metra i 6700 tona nestaće u deliću sekunde zajedno sa svih 65 članova posade.