MODERNIZACIJA RAKETNOG SISTEMA “2K12 KUB-M” NA STANDARD “2K12 KUB-2D (KVADRAT-2D)”

Zoran Vukosavljević, autor ovog članka, zajedno sa kolegama Dankom Borojevićem, Dragim Ivićem i Željkom Ubovićem napisao je knjigu
NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE
SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT
koju možete poručiti klikom na sliku ispod:

Modernizacija raketnog sistema PVO 2K12 Kub-M1 (2,3) do nivoa  2K12 Kub-2D „Kvadrat-2D“ vrši se u cilju:

– Obnavljanja životnog veka raketnog sistema Kub za 15 godina, zamenom 99% stare baze elemenata novom;

– Povećavanja borbenih sposobnosti upotrebom savremenijih i snažnijih računara, sposobnosti izvođenja efikasnih borbenih dejstava na svim klasama vazdušnih ciljeva u uslovima snažnih elektronskih ometanja;

– Poboljšanja pouzdanosti rada elektronskih komponenti do 1500 sati bez kvarova;

– Smanjenja potrošnje energije kompleksa;

– Smanjenja broja članova borbenih posada;

– Značajno smanjenje obima posla tokom rukovanja raketnim sistemom

Težište modernizacije je na sredstvima:

RStON – Radarska stanica osmatranja i navođenja 1S91
SLO – Samohodno lansirno oruđe 2P25
Protivavionska raketa 3M9M/M3
Daljinsko komandno-upravljačka stanica (nova opciona komponenta)
Osmatrački radari P-18MA i P-19MA (nove opcione komponente)
Slika 1: RStON – Radarska stanica osmatranja i navođenja
Slika 2: SLO – Samohodno lansirno oruđe sa protivavionskim raketama

RStON (radarska stanica osmatranja i navođenja) se modernizuje u cilju:

– Sposobnosti otkrivanja i uništavanja ciljeva sa malo odraznom površinom, krstarećih raketa, uključujući ciljeve napravljene tehnologijom „stealth“;

– Povećavanja otpornosti sistema na šumove od različitih vrsta aktivnih i pasivnih radio smetnji, kao i od odraza Zemljine površine;

– Automatizacije procesa upravljanja sa najvišeg komandnog mesta: otkrivanja i zahvata ciljeva, pred-lansirne pripreme i lansiranja projektila, obuke za borbene posade;

– Povećavanja dalje granice zone lansiranja za ciljeve sa malom odraznom površinom i ciljeve koji lete pod zaklonom prepreka;

– Skraćivanja vremena reakcije i intervala lansiranja;

– Uvođenja novih sredstava i sistema telekodne žične i radio telekomunikacije za prijem i prenos podataka između elemenata sistema i više Komandne Stanice;

– Poboljšanja sposobnosti preživljavanja posade i mogućnosti upravljanja, uvođenjem specijalizovane daljinske komandno-upravljačke stanice (VPBU) sposobne za upravljanje raketnim sistemom sa udaljenosti do 1000 metara (opciono);

– Mogućnosti rada i uvežbavanja na simulatoru sa imitacijom bilo koje situacije u vazduhu, šumova i ometanja;

Tehničke pojedinosti modernizacije RStON-a:

– Svi uređaji su napravljeni na poluprovodničkoj tehnologiji uz upotrebu najsavremenijih nisko-šumnih i digitalnih elemenata;

– Kao rezultat modernizacije RStON-a – 99% svih elektronskih komponenti zamenjeno je novom;

– Pouzdanost opreme povećana je na 1500 – 5000 sati vremena bez kvara (30 – 70 puta);

– Potrošnja energije smanjena je sa 62 kW na 28 kW (2,2 puta). Generator gasne turbine zamenjen je dizel generatorom, što je znatno povećalo radni vek sistema napajanja i smanjilo potrošnju goriva;

– Posada RStON-a smanjena je sa 4 na 3 člana;

– RStON može raditi bezposadno, kada se njime upravlja sa daljinske komandno-upravljačke stanice;

– Za prijem / prenos podataka sa komandnim mestom baterije koristi se VHF radio modem sa dometom komunikacije 25 – 50 km. Prijem podataka o vazdušnoj situaciji sa prikazom situacije na ekranima pokazivača na radnom mestu kabini RStON-a može se vršiti i tokom marša;

Slika 3: Modernizacija RStON-a, izgled novih modernizovanih pokazivača, konzola i radnih mesta operatora osmatračkog I nišanskog radara
Slika 4: Modernizacija RStON-a, izgled novog pokazivača kružnog osmatranja

Slika 5: Modernizacija RStON-a, izgled pokazivača nišanskog radara (i optičkog sistema) kod dejstava na cilj na zemlji
Modernizacija SLO (samohodnog lansirnog oruđa) i raketa 3M9:

– Predstavljen je novi sistem digitalnog upravljanja zasnovan na balističkom računarskom sistemu;

– Upravljačka jedinica radarske glave za samonavođenje (9V320M) je modernizovana;

– Digitalni sistem upravljanja omogućava kontrolu podsistema SLO-a, stalno praćenje parametara rada podsistema i prikaz informacija o funkcionisanju podsistema na pultu operatora SLO, funkcionalnu kontrolu opreme SLO i raketa;

– Digitalni računski sistem je implementiran u obliku specijalnog softvera (SPZ), koji radi kao deo digitalnog sistema upravljanja. Ovaj digitalni sistem upravljanja rešava problem određivanja koordinata cilja i uglova rotacije i usmeravanja lansirnih usmerača i antena GSN (glava za samonavođenje) raketa, kao i formiranje komandi za gotovost raketa i njihove spremnosti za lansiranje;

–  Uređaj za prijem digitalnog prenosa podataka omogućava razmenu podataka između digitalnog upravljačkog sistema SLO-a i RStON-a bežičnim (wireless)  i žičnim komunikacionim kanalima.

– U borbenom radu, SLO radi bez operatera (bezposadni režim), a za autonomni rad u SLO postoji radno mesto operatora na balističkom računaru. Informacije o statusu svih sistema za lansiranje prikazuju se na grafičkom displeju u boji;

– Komunikacija sa RStON-om vrši se žičnim ili radio komunikacionim kanalima. Udaljenost između SLO i RStON-a je do 1000 metara.

Slika 6: Modernizacija SLO – Novi izgled radnog mesta operatora za pultom upravljanja SLO
Daljinska komandno upravljačka stanica (opciono)

Omogućava potpuno upravljanje radom raketnog sistema i vršenje dijagnostike na bezbednoj udaljenosti od RStON-a (do 1000 m), što značajno povećava zaštitu borbene posade od mogućeg pogađanja protiv-radarskim raketama neprijatelja. Kada se koristi daljinska komandno upravljačka stanica (VPBU), cela posada RStON-a se nalazi u toj stanici.

Daljinska komandno-upravljačka stanica vrši i prikupljanje i obradu podataka sa RStON-a i sa radara tipa P-18MA / P-19MA, kao i višeg Komandnog mesta u hijerarhiji.

Stanica radi na rešavanju problema optimalnog ciljanja, kako za sredstva u svojoj bateriji, tako i kod grupisanja jedinica u većim formacijama i na formiranju komandi za dodelu cilja/ciljeva određenom RStON-u ili grupi jedinica kod većih formacija.

Daljinska komandno-upravljačka stanica se nalazi na šasiji kamiona KRAZ-63221 ili sličnom po izboru kupca. Sve komponente daljinske komandno-upravljačke stanice smeštene su u zadnjoj kabini kamiona, koje je podeljeno u dva odeljka: odeljak za posadu i napajanje. U odeljku za posadu nalaze se radna mesta operatora, sredstva za obradu informacija i podataka, sredstva za komunikaciju. U odeljku napajanja nalaze se dva dizel agregata. Odeljci su opremljeni sistemom termičke stabilizacije.

KNJIGU SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT možete poručiti klikom na sliku ispod ili pozivom na telefone
060-528-18-88 ili 064-965-11-55:

Izvorni tekst sa sajta ponuđača modernizacije, Ukrajinske firme „Aerotechnica“, https://www.aerotechnica.ua/ua/
Tekst preveden na srpski jezik i prilagođen, za sajt „Vojna Knjižara“, od strane Zorana Vukosavljevića