Likvidacija terorističke grupe Adema Jašarija

BOV srpske policije ispred kuće Adema Jašarija

Operacija opkoljavanja terorističke grupe Adema Jašarija okončana je 7. marta 1998. godine likvidacijom ovog okorelog teroriste, većeg broja njegovih saboraca, ali i članova porodice koji su odbili poziv policije na predaju.

Akcija srpske policije započela je 5. marta 1998. godine u okviru koje je napadnuta mahala u dreničkom selu Donje Prekaze, istočno od Srbice, u kojoj se nalazilo sedište terorističke grupe Jašari.

MIRIS BARUTA I SMRTI NA KOSOVU I METOHIJI 1998.
Najvažniji događaji iz dnevnika komadanta Prištinskog korpusa, general – potpukovnika Nebojše Pavkovića. 

Knjigu možete poručiti klikom na sliku ispod:

Zauzimanje mahale i likvidaciju terorističke grupe pod komandom Adema Jašarija, osnivača OVK, izvele su Jedinica za specijalne operacije (JSO) i Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ), potpomogunute sa pripadnicima Posebnih jedinica policije.

Povod za napad na najjače uporište OVK na Kosmetu, jezgro dreničkih terorista i centar albanskog nacionalizma, bila su dva napada na policijske patrole izvedena ranije istog dana, u Lauši i samom Donjem Prekazu. U ranu zoru 5. marta, grupa terorista napada patrolu MUP-a u selu Lauša, opština Srbica. Tom prilikom ranjena su 2 pripadnika lokalne policije nakon čega snage MUP-a kreću u poteru za teroristima ka Gornjem i Donjem Prekazu.

Kada su se vratili u Donje Prekaze, teroristi su napali još jednu policijsku partolu, u samom selu. Nakon drugog napada, policija je krenula u poteru za teroristima. Napali su pripadnike OVK koji su bili primorani da se povuku u Jašarijevu mahalu u selu.

Hazem i Adem Jašari

Specijalne policijske snage su napravile neprobojan obruč oko Donjeg Prekaza i napravile dublji, širi prsten oko okolnih sela, nakon čega je Jašariju upućen poziv na predaju. Adem Jašari je to odbio i pružio je jak otpor u dobro opremljenom i pripremljenom zabarakadiranom bunkeru koji je bio ojačan džakovima peska i kome se nikako nije moglo prići. U Jašarijevoj kući, pored terorista, bilo je puno žena i dece. Neke od žena su povremeno izlazile iz podruma u dvorište ili su se pele na sprat, pucale su ili raznosile municiju.

Srpska policija okružila je grupu i pozvala na predaju. Policija im je dala dva sata da se predaju. U okviru zadatog roka, više desetina civila među kojima najviše žena, dece i staraca, predala se i udaljila od uporišta.

Nakon prolaska dvosatnog roka, Jašarijeva grupa je odgovorila upotrebom teškog naoružanja – minobacača, mitraljeza, ručnih granata, snajperskih pušaka ubijajući dva i ranivši tri policajca. Sukob sa teroristima trajao je 27 sati. Za vreme akcije, Adem Jašari i njegova grupa je pokazala svoj fanatični karakter. Izdajući brutalne naredbe njegovim rođacima da se bore, Jašari je lično ubio svog nećaka zbog „kukavičluka”, a zatim stvorio živi štit od žena i dece u nadi da će dobiti na vremenu dok mu ne prispe pojačanje, jer je očekivao je da je čitavo albansko stanovništvo iz zone Drenice spremno da mu krene u pomoć.

Policija nije uspela da razbije bunker upotrebom oružja, čak i većeg kalibra. Tek nakon upotrebe veće količine suzavca Jašari i celokupna grupa terorista su likvidirani. Poginulo je i 28 civila, članova porodica terorista, koji nisu napustili bojište. U selu su sve kuće osim Jašarijeve ostale neoštećene što svedoči da je MUP veoma profesionalno izveo ovu antiterorističku akciju i da nije došlo do napada na civile u Donjem Prekazu, nego samo na teroriste. Nekolicina terorista se povukla ka Klini i dalje prema Đakovici, gde su narednog dana, 6. marta, napali patrolu MUP-a u selu Jošanica. U samom Donjem Prekazu su otkrivena tri velika bunkera različitih namena koji su služili kao skloništa teroristima (dva bunkera sa medicinskom opremom i jedan koji je služio kao komandno mesto i bio krcat municijom, oružjem i eksplozivom).

Knjige iz edicije “Ratnik”, svedočenja učesnika i ratnih komandanata 1998-1999. možete poručiti klikom na sliku ispod:

Stradali policajci: ubijeni pripadnik SAJ-a Rade Radaković (1961) i pripadnik JSO-a Andreas Končarević (1973); ranjeni Željko Mrdalj, Živko Tomić, Predrag Fabijanić, Nenad Šare, Nenad Vujošević, Željko Pavašević, Stevo Bogojević i Miodrag Krtinić.

Srpska vlada je izrazila žaljenje za žrtve albanske terorističke okrutnosti i nemilosrdnosti, pri čemu policija nije mogla da zna da su tamo bili prisutni civili i da su OVK teroristi krivi što nisu civilima dozvolili da napuste mesto sukoba.

Zlikovca Jašarija je stigla zaslužena pravda

I ovaj sukob, kao i sukob u Likošanu, na Zapadu je predstavljen kao masakr nad nedužnim albanskim civilima“ i znatno je zainteresovao zapadne sile za uplitanje u tek započeti kosovski konflikt. Već 9. marta Kontakt grupa je u Londonu izložila zahtev predsedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću da hitno reši kosovsko pitanje i dat je rok od 10 dana za povlačenje specijalne policije iz južne srpske pokrajine, obustavljanje akcija protiv albanskih civila itd.

Nakon ovog sukoba, širom Kosova i Metohije, homogenizovano albansko stanovništvo u velikom broju počinje da pristupa Oslobodilačkoj vojsci Kosova i njeno brojno stanje, sa 1000-2000 boraca iz 1997. godine, u proleće 1998. godine narasta na 10-15 hiljada terorista. Albanska propaganda je Adema Jašarija proglasila za nacionalnog heroja ravnog Skenderbegu.

Ratni dnevnik generala Pavkovića za 1999. godinu možete poručiti klikom na sliku ispod: