Automatizovani sistem upravljanja vatrom „Barnaul-T“

Reforma sistema automatizacije i komandovanja kod trupne „Suhoputne PVO“ pre desetak i nešto više godina.

Autori članka su Branislav Kojadinović i Zoran Vukosavljević čiju novu knjigu „EŠALON“ – Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije možete pogledati klikom na sliku ispod:

Reformom je predviđeno da svaka Brigadna PVO (kratkog dometa) ima dvojnu borbenu strukturu, prvo artiljerijsko-raketni divizion, pa onda i raketni divizion Brigade. Ta dvojna struktura treba da ima jedinstveni KIS (komandno-informacioni sistem) za komandovanje Brigadom.

Komandno mesto Brigadne PVO treba da zauzme jedan od modela upravljačko-komandnog modula linije „Barnaul“, na točkovima ili na gusenicama. Isto važi i za komandovanje na nivou Diviziona, uz težište na guseničnim verzijama upravljačko-komandnog modula iz linije „Barnaul“.

I na nivou Brigade i na nivou Diviziona PVO, bilo je predviđeno da se KIS iz linije Barnaul – upravljački komandni moduli, snabdevaju informacijama o stanju u VaP-u od eksternih radara velikog dometa, ali i od baterijskih radara modula iz sistema „Barnaul“.

Na baterijskom nivou treba da se razvije takođe KIS iz linije „Barnaul“, uz, kao što sam pomenuo, dodatni radar za otkrivanje i detekciju ciljeva, gde su do tada još uvek dominirale Ose-AKM, Tor-M1, Tunguske-M1 i Strele-10M2/3, uz uvođenje sistema Tor-M1/2 koji je u tom trenutku bio raspoređen u „elitnim“ Brigadama PVO. Takođe, kod diviziona LPRS (laki prenosni raketni sistemi), postoje i posebni portabl moduli za automatizovano komandovanje baterijama LPRS, koji su raspoređeni na nivou vodova i sistemi automatizacije navođenja u sastavu odeljenja.

Ovako je to trebalo da izgleda (šematski):

Ilustracije još nekih kombinacija rada sa komandnim punktom (KIS) 9S932-1 Barnaul-T sa radarom 1L122-1 Harmonija

Kombinacija kod formiranja mešovite artiljerijsko-raketne baterije PVO, sastavljene od  2 raketno-topovska kompleksa 2K22 Tunguska-M(1) i 2 vatrena oruđa raketnog sistema PVO Strela-10M(2-3). Vidimo dvosmernu komunikaciju i razmenu podataka između komandnog punkta Barnaul-T i Tunguski. Radi se o kombinovanju radarskih podataka sa S-band radara sistema Tunguska i L-band radara Harmonija na KIS Barnaul-T, radi omogućavanja sistemu da lakše uočava i letelice sa smanjenom radarskom uočljivošću, kao što su BPL i dronovi.

Na ovoj skici vidimo rad komandnog punkta 9S932-1 Barnaul-T sa radarom 1L122-1 Harmonija i baterija LPRS Igla. Pored baterijskog komandnog punkta 9S932-1 Barnaul-T sa radarom Harmonija, razvijaju se i 3 vodna kompleta automatizacije 9S333, kao i odeljenski sistemi automatizacije 9S935:

Automatizovani sistem upravljanja Barnaul-T se i danas veoma aktivno koristi u Ruskoj vojsci, a elemente sistema smo mogli videti i tokom trenutnih sukoba u Ukrajini, kako kod LPRS tipa Igla i Verba, tako i kod lakih samohodnih raketnih sistema PVO Strela-10M.

Uvođenjem novijih i savremenijih radara u sistemu Barnaul-T, kao zamena za radare Harmonija, ali i novog komandnog punkta sistema automatizacije Magistr-SV sa kojim će raditi u koordinaciji i sadejstvu, sistemu automatizacije Barnaul-T uliva se nova energija za naredni period u budućnosti u kome ćemo ga još dugo sretati.

Više o ovom veoma zanimljivom sistemu automatizacije, ali i o drugim radarskim, komandno-informacionim i sistemima automatizacije možete pročitate u knjizi: „Ešalon – Istorija razvoja sovjetskih i ruskih radara, komandno-informacionih sistema i sistema automatizacije“ koju možete pogledati i poručiti klikom na sliku ispod